emdrlink instrukcja

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zadbać o bezpieczną eksploatację urządzenia EMDRlink, zapoznaj się z podstawowymi zasadami użytkowania produktu.

 • Przed rozpoczęciem sesji upewnij się, czy urządzenie jest naładowane.
 • Przed rozpoczęciem sesji upewnij się, że urządzenie działa prawidłowo.
 • Nie dopuszczaj do zalania urządzenia wodą lub innymi płynami.
 • Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury, nie zostawiaj go leżącego na słońcu.
 • Nie narażaj urządzenia na nadmierną wilgotność. Może to skutkować nieprawidłowym działaniem urządzenia.
 • emdrlink mogą używać osoby niepełnoletnie jedynie pod opieką dorosłych; w przypadku osób o ograniczonej sprawności umysłowej lub nieposiadających koniecznej wiedzy, lub doświadczenia w zakresie obsługi podobnego sprzętu, konieczny jest nadzór lub odpowiednie przeszkolenie przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
 • Niedozwolone jest wkładanie urządzenia do ust oraz ingerowanie mechaniczne w konstrukcję urządzenia oraz ładowarki z odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa.
 • Utylizacja baterii i urządzenia powinna odbyć się zgodnie z miejscowym prawem.

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Podstawowym zadaniem emdrlink jest wspomaganie przepracowania trudnych momentów, stresu i lęku. Nasze urządzenie będzie dla Państwa również wsparciem w trudnych chwilach spowodowanych natłokiem zadań, intensywnym czasem w pracy czy pandemią COVID-19.

Emdrlink poprzez zainstalowane elementy wibracyjne oraz świetlne, pobudza mózg do bilateralnej stymulacji półkul (z ang. BLS – bilateral stimulation of the brain) i w efekcie prowadzi do przepracowania urazów/traum.

Urządzenie bazuje na metodzie EMDR, dzięki temu używając emdrlin, traumatyczne wspomnienia stają się zwykłymi.

 • Produkt zawiera wymienne paski, za pomocą których mocuje się urządzenie na ciele.
emdrlink front

Zasilanie: Bateria LiPo 3.7V
Ładowanie: micro USB
Wymiary: 33×44 mm
Dystans podczas parowania i zmiany trybu pracy: do 50 cm.

USTAWIENIA URZĄDZENIA

Urządzenie operuje w 4 stanach:
1. Uśpienie – urządzenie znajduje się w stanie uśpienia po wyjęciu z opakowania, zakończeniu sesji lub ręcznym uśpieniu.
W tym trybie urządzenie może spoczywać gotowe do działania przez kilka miesięcy.

2. Parowanie – Po wybudzeniu urządzenie przechodzi do trybu parowania i synchronizuje się z innym urządzeniem będącym aktualnie w stanie parowania. Jeżeli przez 15 sekund parowanie nie zakończy się sukcesem urządzenie przechodzi do stanu uśpienia. Parowane urządzenia muszą być blisko siebie (w zasięgu portów komunikacyjnych).

3. Praca – Po sparowaniu urządzenia zaczynają pracę w trybie numer 1 (tryb domyślny).

4. Zmiana trybu pracy – Po wymuszeniu zmiany trybu pracy przez użytkownika, urządzenie przez 10 s próbuje zmienić tryb pracy w drugim urządzeniu. Ważne jest aby podczas parowania, urządzenia było blisko siebie. Jeżeli operacja się nie uda, urządzenia nie będą połączone prawidłowo lub przejdą w stan uśpienia. Należy powtórzyć parowanie.

TRYBY PRACY

Urządzenie może pracować w jednym z czterech trybów pracy. Tryby różnią się od siebie długością i siłą wibracji oraz wykorzystaniem wbudowanej diody świecącej.

TrybDługość wibracjiŚwiecąca dioda w czasie pracySiła wibracji
1StandardowaNieStandardowa
2DługaNieŚrednia
3DługaNieNiska
4KrótkaTak*Wysoka

* – “Tak” w pozycji [świecąca dioda w czasie pracy] oznacza, że urządzenie stymuluje wibracjami oraz świecącą zieloną diodą LED

DZIAŁANIE LED (co oznacza)

Wbudowana w urządzenie dioda świecąca służy do sygnalizacji różnych zdarzeń.

CzynnośćKolorCzas świeceniaIlość sygnałów
w trakcie ładowaniaCzerwony1 s--
zakończone ładowanie (pełne)brak----
parowanie/zmiana trybu pracyNiebieski1 s2
udane parowanie/zmiana trybu pracyNiebieski0,2 s4
błąd komunikacjiCzerwony0,2 s4

DZIAŁANIE PRZYCISKÓW

Urządzenie emdrlink posiada dwa przyciski. Przycisk funkcjonalny oraz Przycisk resetu. Przycisk resetu używany jest w sytuacjach awaryjnych, dostęp do niego wymaga użycia narzędzia mieszczącego się w małym otworze obudowy.

emdrlink 3strony

Przycisk funkcyjny

Przycisk reset

Okno komunikacji

Rozpoznawane są dwie akcje przycisku funkcyjnego:

Kliknięcie – wciśnięcie i puszczenie po maksymalnie pół sekundy (0,5 s) 

Przytrzymanie – wciśnięcie i puszczenie po minimum trzech sekundach (3 s)

Ich działanie to:

Kliknięcie – działanie jest zależne od stanu urządzenia:

 • stan uśpienia – sprawdzenie stanu baterii
 • stan pracy – zmiana trybu pracy

Przytrzymanie – jeżeli urządzenie jest uśpione, przytrzymanie przycisku wybudza je do stanu parowania. Jeżeli urządzenie nie jest uśpione, przytrzymanie przycisku je usypia.

STAN BATERII

Jeżeli urządzenie jest w stanie uśpienia, to pojedyncze kliknięcie przycisku powoduje sprawdzenie stanu baterii. W efekcie zaświeci się czerwona dioda LED sygnalizująca rozładowaną baterię lub dioda zielona informująca o dobrym stanie baterii. W trakcie pracy urządzenie nie sygnalizuje rozładowanej baterii, aby nie zaburzać stymulacji dodatkowymi sygnałami.

JAK NOSIĆ EMDRLINK

Zestaw emdrlink składa się z dwóch urządzeń, które możesz używać w następujący sposób:

emdrlink cialoA bl

● możesz założyć na nadgarstki lub trzymać w rękach

emdrlink cialoB bl

● możesz włożyć do kieszeni

emdrlink cialoC bl

● możesz założyć na kostki lub włożyć do skarpetek

ZASTOSOWANIE EMDRLINK

Terapie oparte na metodzie EMDR są bardzo dobrze przebadane i od lat znane lekarzom. Więcej o metodzie EMDR przeczytasz na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz w zakładce “O EMDR” na stronie www.emdrlink.pl/emdr

 • Zmniejszanie objawów lęku i wspomaganie terapii zaburzeń nastroju
 • Obniżenie napięcia i stresu (np. w wyniku COVID-19)
 • Relaksacja ciała i ułatwienie zasypiania
 • Wspomaganie terapii osób z zespołem stresu pourazowego (PTSD)
 • Wspomaganie terapii osób z różnym spektrum autyzmu
 • Zwiększanie skupienia na codziennych zadaniach

JAK UŻYWAĆ EMDRLINK

Emdrlink sprawdzi się wszędzie tam, gdzie chcesz przepracować trudne momenty z życia, zrelaksować się przed snem lub zwiększyć skupienie na wykonywanej pracy.

ETAPY UŻYTKOWANIA EMDRLINK

 1. Włącz dowolne urządzenie z pary jako pierwsze.
 2. Uruchom drugie urządzenie, po czym skieruj urządzenia wierzchnią stroną jedno do drugiego (nastąpi automatyczna synchronizacja i emdrlink zacznie pracować w domyślnym trybie).
 3. Włączone urządzenia możesz trzymać w rękach, umieścić na rękach, nogach lub w kieszeniach. Następnie możesz wrócić do swoich wcześniejszych obowiązków. Emdrlink działa niezależnie od tego co robisz i o czym myślisz.
 4. Podczas korzystania z emdrlink, możesz wybrać jeden z czterech dostępnych trybów pracy opisanych powyżej.
 5. Jeśli chcesz zakończyć sesję przed jej domyślnym czasem pracy, wyłącz ręcznie urządzenia (przyciśnij i przytrzymaj włączony przycisk przez min. 3 sek. na każdym urządzeniu). W innym przypadku po zakończonej sesji urządzenia automatycznie się wyłączą – nie jest wymagana żadna czynność ze strony użytkownika.

WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela 2 letniej gwarancji na oferowane przez siebie produkty. Okres gwarancji liczony jest od momentu zakupu produktu przez Klienta.

Zgłoszenie przez Konsumenta reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji następuje bezpośrednio u Partnera Handlowego lub poprzez stronę producenta, gdzie konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego oraz dostarczenie produktu lub dokumentacji zdjęciowej, a także  dowodu zakupu. Brak dostarczenia któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do odmowy przyjęcia zgłaszanej reklamacji.

Świadczeniem gwarancyjnym objęte są wszelkie wady produktu powstałe z winy Producenta po jego dostarczeniu lub zaistniałe w czasie jego użytkowania, za wyjątkiem:

 • uszkodzeń transportowych,
 • uszkodzeń magazynowych (produkt przyjęty do składowania uważa się za wolny od wad, za wyjątkiem wad ukrytych, stwierdzonych po rozpieczętowaniu nieuszkodzonego i niezdeformowanego opakowania),
 • składowania produktów na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach
  o podwyższonej wilgotności powietrza,
 • stosowania produktu z narażeniem na wilgoć lub wodę,
 • zastosowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • ingerencji w konstrukcję urządzenia.

Gwarancji nie podlegają również uszkodzenia powstałe na skutek tzw. siły wyższej, rozumianej jako zjawisko przyszłe, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia (np. zdarzenia atmosferyczne, zaburzenia w instalacjach elektrycznych, wojna, klęski żywiołowe, epidemia, pandemia).

KONSERWACJA

Zalecamy utrzymywanie emdrlink w czystości. Czyszczenie można przeprowadzać przy pomocy suchej delikatnej szmatki bez użycia detergentów. W przypadku zabrudzenia pasków mocujących można je zdjąć i wyprać. Zamaczanie całego urządzenia jest niedopuszczalne. Zestaw można dezynfekować poprzez naniesienie środka dezynfekcyjnego na szmatkę i przetarcie pasków oraz urządzenia. Nie zaleca się bezpośredniego spryskiwania urządzenia płynem dezynfekcyjnym.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenie elektroniczne, jakim jest zakupiony przez Państwa zestaw emdrlink nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami, podlega bowiem utylizacji. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy odnieść go do punktu sprzedaży, w którym Państwo zakupili produkt lub oddać go do właściwego miejsca zbiórki odpadów zgodnie z miejscowym prawem. Sprzedawca, w świetle obowiązującego prawa, ma obowiązek przyjęcia od Państwa produktu celem przekazania go do utylizacji.

emdrlink WEEE

DEKLARACJE

Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw EMC, pełna deklaracja dostępna na stronie pod adresem: www.emdrlink.pl

Instrukcja wersja 2022/A

© EMDRLINK 2022 :: All rights reserved​

Scroll to Top
Przewiń do góry