Terapia EMDR (ang. Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) na język polski tłumaczona jest jako terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych

Metoda została zapoczątkowana przez dr Francine Shapiro w roku 1987 i od tego czasu jest najlepiej ocenianą formą terapii zarówno w leczeniu stresu pourazowego (PTSD, ang. posttraumatic stress disorder) jak i w innych trudnościach psychologiczno-społecznych. Również tych o lekkim nasileniu które objawiają się bezsennością, rozdrażnieniem czy brakiem skupienia.

Stworzone przez nas urządzenie emdrlink bazuje na kluczowych założeniach metody EMDR (BLS – bilateral stimulation of the brain) dlatego daje tak spektakularne i widoczne korzyści podczas jego stosowania.

 

Poniżej przedstawiamy garść informacji o metodzie EMDR (zarówno w polskich jak i zagranicznych publikacjach)

EMDR dla dzieci i dorosłych

Metoda EMDR została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (w 2013 roku), a także przez  International Society for Traumatic Stress Studies (w 2018 roku) za skuteczną terapię dla dzieci i młodzieży, które doświadczyły traumatycznych przeżyć w tym PTSD.

Dzieci i nastolatkowie bardzo często po przebytych urazach/traumach odczuwają niepokój. W większości przypadków objawy te ustępują w ciągu kilku tygodni. U niewielkiego odsetka dzieci i młodzieży, przebyte urazy/traumy wywołują objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD), a także inne skutki, takie jak lęk (niepokój) lub zwątpienie (beznadziejność). 

EMDR jest jedną z tych terapii, która pomaga dzieciom i młodzieży wyzdrowieć po przebytych urazach. Co więcej, EMDR również pomaga tej grupie wiekowej w radzeniu sobie z szeregiem innych problemów psychologicznych, niepokojem i depresją.

 

EMDR for children and adolescents 

EMDR is recognised as an effective therapy also for children and adolescents who have experienced traumatic events and PTSD by the World Health Organization (2013), as well as by the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS, 2018).

It is very common for children and adolescents to feel distressed following a trauma. In most cases symptoms improve within a few weeks. A small percentage of children and adolescents will go on to develop symptoms of post traumatic stress disorder (PTSD) as well as other symptoms such as anxiety or hopelessness. 

Some children and adolescents may benefit from receiving therapeutic support to recover from the trauma and EMDR is one such therapy that help. EMDR has also shown to help children and adolescents with a range of other psychological difficulties, including anxiety and depression. 

 

Skuteczność terapii EMDR w zmniejszaniu dystresu psychicznego u osób, które przeżyły katastrofy naturalne – przegląd

Katastrofy naturalne mają wpływ na całe społeczności ludzkie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i ekonomicznym czy społecznym. Chociaż oddziaływanie tego typu zdarzeń na zdrowie psychiczne ludzi jest ogromne, to wciąż brak adekwatnych środków zaradczych w obszarze zdrowia psychicznego osób, które doświadczyły i przeżyły katastrofy. W ramach programu Humanitarian Assistance Programme, podjęto próbę zajęcia się potrzebami osób, które przeżyły katastrofę naturalną, poprzez wykorzystanie terapii EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Niniejszy przegląd przedstawia dowody skuteczności terapii EMDR w leczeniu dystresu psychicznego u osób, które wyszły cało z katastrofy naturalnej. Spośród ośmiu omówionych badań, cztery badania były próbami kontrolowanymi, a jedno badanie było kontrolowane częściowo. Wszystkie badania wykazały zarówno statystyczną, jak i kliniczną istotność w redukowaniu intensywności objawów zespołu stresu pourazowego (PTSD), lęku, depresji oraz innych typów dystresu, doświadczanych przez osoby ocalone z katastrof naturalnych. Co więcej, cztery spośród ośmiu badań wykazały istotność kliniczną zaledwie po jednej sesji terapeutycznej. Oznacza to, że EMDR jest terapią pozwalającą zaoszczędzić zasoby, czas oraz koszty.

Wszystko to jest możliwe, ponieważ terapia EMDR bazuje na naturalnej zdolności, jaką posiada nasz mózg, a która pozwala na leczenie urazów psychicznych. Proces ten jest podobny do gojenia się rany. Gdy jakieś ciało obce lub powtarzające się urazy podrażniają ranę – gojenie zostaje zablokowane. W takich wypadkach dopiero interwencja z zewnątrz pozwala na wznowienie tego procesu. Dokładnie tak samo dzieje się w przypadku urazów psychicznych. Większość trudnych dla psychiki wydarzeń „goi się”, czy też mówiąc językiem terapii EMDR – przetwarza się sama. Proces ten obejmuje m.in. komunikację między ciałem migdałowatym (które odpowiada za sygnał alarmowy w momencie stresujących wydarzeń oraz odgrywa kluczową rolę w tworzeniu i przechowywaniu wspomnień emocjonalnych), hipokampem (który pomaga w procesie uczenia się, zawiera wspomnienia o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwie), a korą przedczołową (która analizuje i kontroluje zachowanie, emocje oraz umożliwia poznawcze przetworzenie danego wspomnienia, nadaje kontekst czasowy).

 

źródło artykułu: https://emdr.org.pl/o-emdr/

Nowa metoda leczenia lęku, depresji, PTSD. Zastąpi antydepresanty? 

Dla kogo terapia EMDR?

Terapia EMDR wykorzystywana jest w depresji, lęku, zaburzeń dysocjacyjnych. W przypadku terapii osoby cierpiącej na depresję identyfikujemy wcześniej zdarzenia traumatyczne. Do ważnych wniosków doszedł Simone Proudlock. W swoim badaniu udowodnił, że metoda EMDR nie tylko obniża lęk i depresję, ale zmniejsza też pragnienie odebrania sobie życia. 

Jak działa terapia EMDR?
 1. Ukierunkowanie uwagi na traumę. Kiedy pacjent kieruje uwagę na traumę w obecności terapeuty i w bezpiecznym otoczeniu, odprężony w efekcie bilateralnej stymulacji, wówczas związane z nią pobudzenie i cierpienie  się zmniejsza.
 2. Pamięć robocza. Kiedy pacjent koncentruje się na traumatycznych wydarzeniach, a jednocześnie poddawany jest stymulacji bilateralnej, wówczas zmniejsza się uwaga poświęcona traumie.
 3. Rola wzgórza. Wzgórze odgrywa ważną rolę podczas wspomnień. Jeśli połączenie z nimi zostaje odcięte, wówczas niemożliwe jest wygaszenie wspomnienia. Stymulacja bilateralna reaktywuje jądra wzgórza, odłączone przez traumatyczne wydarzenia, ułatwiając integrację wspomnienia emocjonalnego w mózgu.
 4. REM – istnieje podobieństwo między EMDR i snem REM, podczas którego następuje intensywna konsolidacja wspomnień. Stymulacja bilateralna sprawia, że mózg przechodzi w tryb przetwarzania wspomnień podobny do tego, jaki ma miejsce podczas snu REM. 

Przy jakich urazach/traumach terapia EMDR przynosi rezultaty?

EMDR pomaga dzieciom oraz dorosłym niezależnie od wieku. Specjaliści wykorzystują założenia EMDR aby sprostać szerokiemu zakresowi wyzwań:

 • Lęk, ataki paniki i fobie
 • Choroba przewlekła i problemy zdrowotne
 • Depresja i zaburzenia dwubiegunowe
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Smutek, strata
 • Ból
 • Lęk przed wystąpieniami
 • Zaburzenia osobowości PTSD i inne problemy związane z traumą i stresem
 • Napaść na tle seksualnym
 • Zaburzenia snu
 • Uzależnienia i nadużywanie substancji
 • Przemoc i znęcanie się

Who can benefit from EMDR therapy?

EMDR therapy helps children and adults of all ages. Therapists use EMDR therapy to address a wide range of challenges:

 • Anxiety, panic attacks, and phobias
 • Chronic Illness and medical issues
 • Depression and bipolar disorders
 • Dissociative disorders
 • Eating disorders
 • Grief and loss
 • Pain
 • Performance anxiety
 • Personality disorders
  PTSD and other trauma and stress-related issues
 • Sexual assault
 • Sleep disturbance
 • Substance abuse and addiction
 • Violence and abuse
Scroll to Top
Przewiń do góry